mr Slobodan Leković
Ivo Đoković
Tahir Gjonbalaj
mr Ivana Vojinović
Nikola Bulatović
Verica Aničić
Sabro Kalač
 

 
Komisija za sprječavanje sukobainteresa

Tel:(+382 20) 621 124

Tel/fax:(+382 20)
 620 540

Adresa
Crnogorskih serdara b.b
Podgorica

E-mail:
konflikt.interesa@kssi.gov.me

 

 

IVO ĐOKOVIĆ, član

Rođen je 02. 03. 1960. godine u Nikiću, gdje je zavrio osnovnu i srednju kolu (Gimnaziju).

Pravni fakultet je zavriio u Podgorici 27. 09. 1982. godine.

Stručni ispit za rad u organima dravne uptave poloio je 13. 01. 1988. godine, a pravosudni ispit 07. 12. 1989. godine pred komisijom Ministarstva pravde RCG.

Dana 01. 03. 1986. godine počeo je da radi u Agrokombinatu ''13 jul'' kao pripravnik, pa je nakon pripravničkog staa imenovan za efa slube za opte i pravne poslove Agrokombinata ''13 jul''.

U Agrokombinatu ''13 jul'' je radio do 01. 06. 1993. godine, kada je imenovan za Sekretara Ekonomskog fakulteta i rukovodioca radne zajednice Ekonomskog fakulteta, na kojim poslovima se i sada nalazi.
Učestvovao je u izradi Zakona o sprječavanju sukoba interesa Crne Gore.
Učestvovao na 32 seminara Edukacija javnih funkcionera kao predavač, na teritoriji Crne Gore.
Učestvovao na Međunarodnim konferencijama posvećenim korupciji i sukobu interesa u Tirani, Skoplju, Beogradu, Neumu (2 puta).
Učestvovao kao predavač na seminarima koje je organizovala NVO BONUM u gradovima sjeverne regije Crne Gore.

Oenjen je, i otac dvoje djece.

 

Copyright2005
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa

spy app for xellphone link spymobile getenjoyment net spy on text messages free app is there a spy app for iphone kids spy phones mobile phone spy youtube link text message cell phone tracker nokia s60 mobile phone tap spyphone en espanol spyware on someones phone how do i know my husband is cheating track how to track location of a cell phone text message cell phone tracker 992 cell phone tracker by name stealthily wife had cell phone spy ap who press sms spy for free how to catch a cheating husband halloween costume link spy software windows 8 site spy app for xellphone get phone location Препарат для улучшения потенции