mr Slobodan Leković
Ivo Đoković
Tahir Gjonbalaj
mr Ivana Vojinović
Nikola Bulatović
Verica Aničić
Sabro Kalač
 

 
Komisija za sprječavanje sukobainteresa

Tel:(+382 20) 621 124

Tel/fax:(+382 20)
 620 540

Adresa
Crnogorskih serdara b.b
Podgorica

E-mail:
konflikt.interesa@kssi.gov.me

 

 

IVO ĐOKOVIĆ, član

Rođen je 02. 03. 1960. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Gimnaziju).

Pravni fakultet je završiio u Podgorici 27. 09. 1982. godine.

Stručni ispit za rad u organima državne uptave položio je 13. 01. 1988. godine, a pravosudni ispit 07. 12. 1989. godine pred komisijom Ministarstva pravde RCG.

Dana 01. 03. 1986. godine počeo je da radi u Agrokombinatu ''13 jul'' kao pripravnik, pa je nakon pripravničkog staža imenovan za šefa službe za opšte i pravne poslove Agrokombinata ''13 jul''.

U Agrokombinatu ''13 jul'' je radio do 01. 06. 1993. godine, kada je imenovan za Sekretara Ekonomskog fakulteta i rukovodioca radne zajednice Ekonomskog fakulteta, na kojim poslovima se i sada nalazi.
Učestvovao je u izradi Zakona o sprječavanju sukoba interesa Crne Gore.
Učestvovao na 32 seminara „Edukacija javnih funkcionera“ kao predavač, na teritoriji Crne Gore.
Učestvovao na Međunarodnim konferencijama posvećenim korupciji i sukobu interesa u Tirani, Skoplju, Beogradu, Neumu (2 puta).
Učestvovao kao predavač na seminarima koje je organizovala NVO „BONUM“ u gradovima sjeverne regije Crne Gore.

Oženjen je, i otac dvoje djece.

 

Copyright©2005
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa