Komisija za sprječavanje sukoba  interesa

Tel:(+382 20) 621 124

Tel/fax:(+382 20)
 620 540

Adresa
Crnogorskih serdara b.b
Podgorica

E-mail:
konflikt.interesa@
kssi.gov.me
 

 

 

SUDIJE

 

SUDSKI SAVJET


1. Vesna Medenica, predsjednik
2. Duško Marković, član
3. Gavrilo Čabarkapa, član
4. Natalija Filipović, član
5. Miroslav Bašović, član
6. Miodrag Pešić, član
7. Veselin Racković, član
8. Radovan Krivokapić, član
9. Raško Konjević, član
10. Neven Gošović, član

 

VRHOVNI SUD 


1. Vesna Medenica, predsjednik (i predsjednik Sudskog savjeta)
2. Radoje Orović
3. Dušanka Radović
4. Vesna Begović (i član Sudskog savjeta)
5. Ranko Vuković
6. Julka Badnjar (i član Sudskog savjeta)
7. Stanka Vučinić
8. dr Čedomir Bogićević
9. Sreten Ivanović
10. Petar Stojanović
11. Radule Kojović (i član Sudskog savjeta)
12. Natalija Filipović
13. Ivica Stanković
14. Gavrilo Čabarkapa
15. Branimir Femić
16. Dragica Milačić
17. Rada Kovačević
18. Radojka Nikolić
 

 

APELACIONI SUD

1. Svetlana Vujanović, predsjednik (i član Sudskog savjeta)
2. Dragutin Čolaković
3. Lidija Ivanović
4. Marija Marinković
5. Radmila Mijušković
6. Milivoje Katnić
7. Mevlida Muratović
8. Milić Međedović
9. Zoran Smolović
10. Seka Piletić
11. Ramo Striković
12. Dragiša Rakočević

 

UPRAVNI SUD

1. Branislav Radulović, predsjednik
2. Gordana Pot (i predsjednik Državne komisije za azil)
3. Biserka Bukvić (i član Državne komisije za azil)
4. Vladimir Radulović
5. Dragan Đuretić
6. Fadil Kardović
7. Vojin Lazović
8. Svetlana Budisavljević
9. Svetlana Radošević,
10. dr Vesna Vučković
 

Viši  sud u Podgorici

1. Mušika Dujović,predsjednik
2. Čedomir Janjević
3. Dragana Đuranović
4. Miroslav Bašović
5. Hasnija Simonović
6. Ranka Vuković
7. Vesna Jočić
8. Ljiljana Lalićević
9. Nataša Božović
10. Radomir Ivanović
11. Verica Sekulić
12. Miljana Pavlićević
13. Snežana Aleksić
14. Vesna Jovetić
15. Valentina Pavličić
16. Dragica Vuković
17. Milenka Žižić
18. Ranko Vukić
19. Dejan Dragović
20. Vesna Moštrokol
21. Biljana Vuksanović
22. Magdalena Zečević
23. Evica Durutović
24. Ratko Ćupić
25. Dragoje Jović
26. Ana Vuković
27. Biljana Uskoković
28. Branka Bošković
29. Nenad Otašević
30. Senka Danilović
31. Sonja Cvjetičanin – Ognjenović
32. Predrag Tabaš
33. Katarina Đurđić
34. Snežana Vukčević
35. Suzana Mugoša

 

Viši sud u Bijelom Polju

1. Tofil Žujović, predsjednik
2. Radivoje Zeković
3. Neđeljko Mrdak
4. Drago Konatar
5. Radoslav Konatar
6. Jadranka Ćulafić
7. Milica Čukić
8. Dragan Vojinović
9. Vukomir Bošković
10. Milorad Rovčanin
11. Milan Smolović
12. Jokan Varagić
13. Jelena Čabarkapa
14. Gorica Đalović
15. Šefkija Đešević
16. Medina Mušović
17. Vanja Rakonjac
18. Binasa Bektašević-Erović

Privredni sud u Podgorici

 1. Dragan Rakočević, predsjednik
2. Dragan Vučević
3. Dragica Vujanović
4. Nataša Bošković
5. Slađana Čabarkapa
6. Jelka Drašković Vojvodić
7. Borjanka Zogović
8. Dijana Raičković
9. Milica Popović
10. Nataša Sekulić
11. Veselin Vujošević
12. Marina Đurović
13. Nevenka Popović
14. Ivan Kovačević
15. Marijana Pavićević
16. Snežana Pavličić
17. Miodrag Anđelić

 

Privredni sud u Bijelom Polju

1. Muzafer Hadžajlić, predsjednik
2. Senada Hasanagić
3. Zoran Ašanin
4. Faruk Mušović
5. Mirsad Trubljanin
 

Osnovni sud u Baru

1. Goran Šćepanović, predsjednik
2. Olivera Marković
3. Snežana Dragojević
4. Aleksandra Leković
5. Veselin Šćepanović
6. Tamara Spasojević
7. Srđan Kosanić
8. Boris Bulatović
9. Nikola Strugar
10. Ljiljana Joković
 

Osnovni sud u Beranama

1. Dragan Dašić, predsjednik
2. Zorica Marsenić
3. Zoran Đukić
4. Aiša Međedović
5. Ljubinka Miletić
6. Milovan Spasović
7. Dubravka Popović
8. Dragan Šćepović
9. Ana Kenjić Đukić
10. Aleksandar Ćulafić
 

Osnovni sud u Bijelom Polju

1. Radule Piper, predsjednik
2. Rifat Erović
3. Rahmo Banda
4. Violeta Raičević
5. Sanja Konatar
6. Rafija Kadić
7. Dragan Mrdak
8. Raja Joksimović
9. Svetlana Načić
10. Ivan Adamović
11. Bojana Bojović
12. Milanka Jokić
13. Almir Muratović
 

Osnovni sud u Danilovgradu
1. Milica Jovović, predsjednik
2. Željko Raičević
3. Vladimir Novović
4. Nina Mitrović Radunović

Osnovni sud u Žabljaku
 

1. Mihailo Anđelić, predsjednik
2. Rajko Šibalić
3. Milovan Jovković
 

Osnovni sud u Kolašinu
 

1. Arsen Popović, predsjednik
2. Jadranka Pavlović
3. Mirjana Čepić
4. Gorica Vujisić

Osnovni sud u Kotoru

1. dr Branko Vučković, predsjednik
2. Velika Vulanović
3. Špiro Pavićević
4. Vesna Pean
5. Sveto Stanišić
6. Ranko Šćekić
7. Momirka Marović
8. Zoran Milić
9. Sanja Čakanović
10. Srđan Klikovac
11. Nurković Narcisa Maja
12. Darko Radulović
13. Danijela Samardžić
14. Sandra Bursać
 

Osnovni sud u Nikšiću

1. Rade Perišić, predsjednik
2. Stanojka Pajović
3. Jasmin Hajdarpašić
4. Ljiljana Karadžić
5. Vasiljka Mijatović
6. Andrija Bojović
7. Vukota Vujačić
8. Jelena Ružičić
9. Tatjana Ljujić
10. Vesna Kovačević
11. Igor Đuričković
12. Sanja Nikić
13. Ana Čolaković Krivokapić
14. Ivan Perović
15. Nađa Todorović,
16. Dragan Babović,
17. Ivan Kadić,
 

Osnovni sud u Plavu

1. Hilmija Sujković, predsjednik
2. Elica Pantović
3. Violeta Mitrović
 

Osnovni sud u Pljevljima

1. Radinka Gačević, predsjednik
2. Branko Pejović
3. Sanja Aničić
4. Marina Jelovac
5. Ljiljana Popović
6. Elzana Ajanović
7. Radojka Marjanović

Osnovni sud u Podgorici

1. Zoran Radović, predsjednik
2. Miladin Pejović
3. Ana Perović-Vojinović
4. Ognjana Boljević
5. Maja Zeković
6. Vjera Šljivančanin
7. Natalija Boričić
8. Lidija Mitrović
9. Blažo Jovanić
10. Zoran Šćepanović
11. Nataša Bošković
12. Sonja Drašković
13. Larisa Mijušković Stamatović
14. Aleksandar Stojanović
15. Vesna Banjević
16. Dragiša Baletić
17. Ljiljana Šoškić
18. Nebojša Golubović
19. Branka Zeković
20. Željka Jovović
21. Veljko Radovanović
22. Dijana Radulović
23. Marija (Stanišić) Bošković
24. Nada Rabrenović
25. Goran Đuković
26. Mirjana Vlahović
27. Miodrag Pešić
28. Radonja Radonjić
29. Jelena Perović – Kovačević
30. Radmila Perović
31. Danilo Jegdić
32. Katarina (Rutović) Janković
33. Milena Matović
34. Snežana Bulatović
35. Ana Vratnica – Bečanović
36. Mirjana Popović
37. Milica Vlahović
38. Ibrahim Smailović
 

Osnovni sud u Rožajama

1. Zahit Camić, predsjednik
2. Milosav Zekić
3. Slavica Bulatović
4. Mirsad Mujević
 

Osnovni sud u Ulcinju
 

1. Lirija Buzuku, predsjednik
2. Ilijaz Kroma
3. Pero Lukić
4. Radomir Sekulić
5. Amir Đokaj,
6. Sanja Mirović,

Osnovni sud u Herceg Novom

1. Zorica Dabetić, predsjednik
2. Petar Zloković
3. Lidija Seferović – Pašeta
4. Branislav Leković
5. Slavica Stjepčević
6. Aleksandra Krivokapić
7. Irina Jakovljević
8. Marko Blagojević

Osnovni sud u Cetinju

1. Goran Vrbica, predsjednik
2. Vesna Pavišić
3. Marija Ćupić
4. Srđan Vujović
5. Vojislavka Vuković


 

 

Copyright©2005
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa