Komisija za sprječavanje sukoba  interesa

Tel:(+382 20) 621 124

Tel/fax:(+382 20)
 620 540

Adresa
Crnogorskih serdara b.b
Podgorica

E-mail:
konflikt.interesa@
kssi.gov.me
 

 

 

SUDIJE

 

SUDSKI SAVJET


1. Vesna Medenica, predsjednik
2. Duko Marković, član
3. Gavrilo Čabarkapa, član
4. Natalija Filipović, član
5. Miroslav Baović, član
6. Miodrag Peić, član
7. Veselin Racković, član
8. Radovan Krivokapić, član
9. Rako Konjević, član
10. Neven Goović, član

 

VRHOVNI SUD 


1. Vesna Medenica, predsjednik (i predsjednik Sudskog savjeta)
2. Radoje Orović
3. Duanka Radović
4. Vesna Begović (i član Sudskog savjeta)
5. Ranko Vuković
6. Julka Badnjar (i član Sudskog savjeta)
7. Stanka Vučinić
8. dr Čedomir Bogićević
9. Sreten Ivanović
10. Petar Stojanović
11. Radule Kojović (i član Sudskog savjeta)
12. Natalija Filipović
13. Ivica Stanković
14. Gavrilo Čabarkapa
15. Branimir Femić
16. Dragica Milačić
17. Rada Kovačević
18. Radojka Nikolić
 

 

APELACIONI SUD

1. Svetlana Vujanović, predsjednik (i član Sudskog savjeta)
2. Dragutin Čolaković
3. Lidija Ivanović
4. Marija Marinković
5. Radmila Mijuković
6. Milivoje Katnić
7. Mevlida Muratović
8. Milić Međedović
9. Zoran Smolović
10. Seka Piletić
11. Ramo Striković
12. Dragia Rakočević

 

UPRAVNI SUD

1. Branislav Radulović, predsjednik
2. Gordana Pot (i predsjednik Dravne komisije za azil)
3. Biserka Bukvić (i član Dravne komisije za azil)
4. Vladimir Radulović
5. Dragan Đuretić
6. Fadil Kardović
7. Vojin Lazović
8. Svetlana Budisavljević
9. Svetlana Radoević,
10. dr Vesna Vučković
 

Vii  sud u Podgorici

1. Muika Dujović,predsjednik
2. Čedomir Janjević
3. Dragana Đuranović
4. Miroslav Baović
5. Hasnija Simonović
6. Ranka Vuković
7. Vesna Jočić
8. Ljiljana Lalićević
9. Nataa Boović
10. Radomir Ivanović
11. Verica Sekulić
12. Miljana Pavlićević
13. Sneana Aleksić
14. Vesna Jovetić
15. Valentina Pavličić
16. Dragica Vuković
17. Milenka iić
18. Ranko Vukić
19. Dejan Dragović
20. Vesna Motrokol
21. Biljana Vuksanović
22. Magdalena Zečević
23. Evica Durutović
24. Ratko Ćupić
25. Dragoje Jović
26. Ana Vuković
27. Biljana Uskoković
28. Branka Boković
29. Nenad Otaević
30. Senka Danilović
31. Sonja Cvjetičanin Ognjenović
32. Predrag Taba
33. Katarina Đurđić
34. Sneana Vukčević
35. Suzana Mugoa

 

Vii sud u Bijelom Polju

1. Tofil ujović, predsjednik
2. Radivoje Zeković
3. Neđeljko Mrdak
4. Drago Konatar
5. Radoslav Konatar
6. Jadranka Ćulafić
7. Milica Čukić
8. Dragan Vojinović
9. Vukomir Boković
10. Milorad Rovčanin
11. Milan Smolović
12. Jokan Varagić
13. Jelena Čabarkapa
14. Gorica Đalović
15. efkija Đeević
16. Medina Muović
17. Vanja Rakonjac
18. Binasa Bektaević-Erović

Privredni sud u Podgorici

 1. Dragan Rakočević, predsjednik
2. Dragan Vučević
3. Dragica Vujanović
4. Nataa Boković
5. Slađana Čabarkapa
6. Jelka Draković Vojvodić
7. Borjanka Zogović
8. Dijana Raičković
9. Milica Popović
10. Nataa Sekulić
11. Veselin Vujoević
12. Marina Đurović
13. Nevenka Popović
14. Ivan Kovačević
15. Marijana Pavićević
16. Sneana Pavličić
17. Miodrag Anđelić

 

Privredni sud u Bijelom Polju

1. Muzafer Hadajlić, predsjednik
2. Senada Hasanagić
3. Zoran Aanin
4. Faruk Muović
5. Mirsad Trubljanin
 

Osnovni sud u Baru

1. Goran ćepanović, predsjednik
2. Olivera Marković
3. Sneana Dragojević
4. Aleksandra Leković
5. Veselin ćepanović
6. Tamara Spasojević
7. Srđan Kosanić
8. Boris Bulatović
9. Nikola Strugar
10. Ljiljana Joković
 

Osnovni sud u Beranama

1. Dragan Daić, predsjednik
2. Zorica Marsenić
3. Zoran Đukić
4. Aia Međedović
5. Ljubinka Miletić
6. Milovan Spasović
7. Dubravka Popović
8. Dragan ćepović
9. Ana Kenjić Đukić
10. Aleksandar Ćulafić
 

Osnovni sud u Bijelom Polju

1. Radule Piper, predsjednik
2. Rifat Erović
3. Rahmo Banda
4. Violeta Raičević
5. Sanja Konatar
6. Rafija Kadić
7. Dragan Mrdak
8. Raja Joksimović
9. Svetlana Načić
10. Ivan Adamović
11. Bojana Bojović
12. Milanka Jokić
13. Almir Muratović
 

Osnovni sud u Danilovgradu
1. Milica Jovović, predsjednik
2. eljko Raičević
3. Vladimir Novović
4. Nina Mitrović Radunović

Osnovni sud u abljaku
 

1. Mihailo Anđelić, predsjednik
2. Rajko ibalić
3. Milovan Jovković
 

Osnovni sud u Kolainu
 

1. Arsen Popović, predsjednik
2. Jadranka Pavlović
3. Mirjana Čepić
4. Gorica Vujisić

Osnovni sud u Kotoru

1. dr Branko Vučković, predsjednik
2. Velika Vulanović
3. piro Pavićević
4. Vesna Pean
5. Sveto Staniić
6. Ranko ćekić
7. Momirka Marović
8. Zoran Milić
9. Sanja Čakanović
10. Srđan Klikovac
11. Nurković Narcisa Maja
12. Darko Radulović
13. Danijela Samardić
14. Sandra Bursać
 

Osnovni sud u Nikiću

1. Rade Periić, predsjednik
2. Stanojka Pajović
3. Jasmin Hajdarpaić
4. Ljiljana Karadić
5. Vasiljka Mijatović
6. Andrija Bojović
7. Vukota Vujačić
8. Jelena Ruičić
9. Tatjana Ljujić
10. Vesna Kovačević
11. Igor Đuričković
12. Sanja Nikić
13. Ana Čolaković Krivokapić
14. Ivan Perović
15. Nađa Todorović,
16. Dragan Babović,
17. Ivan Kadić,
 

Osnovni sud u Plavu

1. Hilmija Sujković, predsjednik
2. Elica Pantović
3. Violeta Mitrović
 

Osnovni sud u Pljevljima

1. Radinka Gačević, predsjednik
2. Branko Pejović
3. Sanja Aničić
4. Marina Jelovac
5. Ljiljana Popović
6. Elzana Ajanović
7. Radojka Marjanović

Osnovni sud u Podgorici

1. Zoran Radović, predsjednik
2. Miladin Pejović
3. Ana Perović-Vojinović
4. Ognjana Boljević
5. Maja Zeković
6. Vjera ljivančanin
7. Natalija Boričić
8. Lidija Mitrović
9. Blao Jovanić
10. Zoran ćepanović
11. Nataa Boković
12. Sonja Draković
13. Larisa Mijuković Stamatović
14. Aleksandar Stojanović
15. Vesna Banjević
16. Dragia Baletić
17. Ljiljana okić
18. Neboja Golubović
19. Branka Zeković
20. eljka Jovović
21. Veljko Radovanović
22. Dijana Radulović
23. Marija (Staniić) Boković
24. Nada Rabrenović
25. Goran Đuković
26. Mirjana Vlahović
27. Miodrag Peić
28. Radonja Radonjić
29. Jelena Perović Kovačević
30. Radmila Perović
31. Danilo Jegdić
32. Katarina (Rutović) Janković
33. Milena Matović
34. Sneana Bulatović
35. Ana Vratnica Bečanović
36. Mirjana Popović
37. Milica Vlahović
38. Ibrahim Smailović
 

Osnovni sud u Roajama

1. Zahit Camić, predsjednik
2. Milosav Zekić
3. Slavica Bulatović
4. Mirsad Mujević
 

Osnovni sud u Ulcinju
 

1. Lirija Buzuku, predsjednik
2. Ilijaz Kroma
3. Pero Lukić
4. Radomir Sekulić
5. Amir Đokaj,
6. Sanja Mirović,

Osnovni sud u Herceg Novom

1. Zorica Dabetić, predsjednik
2. Petar Zloković
3. Lidija Seferović Paeta
4. Branislav Leković
5. Slavica Stjepčević
6. Aleksandra Krivokapić
7. Irina Jakovljević
8. Marko Blagojević

Osnovni sud u Cetinju

1. Goran Vrbica, predsjednik
2. Vesna Paviić
3. Marija Ćupić
4. Srđan Vujović
5. Vojislavka Vuković


 

 

Copyright2005
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa

press most powerful mobile spy spymobile getenjoyment net spy is there a spy app for iphone kids spy mobile phone spy youtube ios read text message cell phone tracker site spyphone en espanol spyware on someones phone how do i know my husband is cheating track cell phone locations here text message tracker app for iphone link cell phone tracker by name site wife had affair cell phone spy ap who to track a cell phone here sms how cell phone spy for zte majesty spy apps that work on any phone cell miniature spy cams controlled by cell phone cell phone listening software windows xp Интернет глазами уфича