Komisija za sprječavanje sukoba interesa

Tel:(+382 20) 621 124

Tel/fax:(+382 20)
 620 540

Adresa
Crnogorskih serdara b.b
Podgorica

E-mail:
konflikt.interesa@
kssi.gov.me
 

 

 

DRŽAVNI TUŽIOCI

 

Tužilački savjet
 

 

 1. Ranka Čarapić, predsjednik (i vrhovni državni tužilac)
 2. Petar Kapuci (i  Vrhovni državni tužilac)
 3. Vladimir Šušović, član
 4. Veselin Vučković, (i zamjenik Vrhovni državni tužilac)
 5. Rifat Hadrović (i Viši državni tužilac u Bijelo Polju)
 6. Vesna Jovićević (i Viši državni tužilac u Podgorici)
 7. Miljana Radović (i zamjenik Vrhovnog državnog tužioca)
 8. Jelena Popović, član
 9. Mladen Vukčević, član

 

Vrhovni državni tužilac


1. Ranka Čarapić, Vrhovni državni tužilac (i predsjednik tužilačkog savjeta)
2. Đurđina Nina Ivanović, specijalni tužilac (i član Tužilačkog savjeta)
3. Mira Samardžić, zamjenik specijalnog tužioca
4. Marija Raspopović, zamjenik specijalnog tužioca
5. Dražen Burić,
6. Sonja Bošković,
7. Slavica Popović,
8. Stojanka Radović
9. Zagorka Popović,
10. Miljana Radović (i član Tužilačkog savjeta)
11. Petar Kapuci (i član Tužilačkog savjeta)
12. Veselin Vučković (i član Tužilačkog savjeta)
13. Radmila Ćuković, zamjenik (i sekretar Tužilačkog savjeta)

Viši državni tužilac u Podgorici

1. Vladimir Gilić, zamjenik
2. Vesna Jovićević (i član Tužilačkog savjeta)
3. Ljubinka Bašović
4. Željko Tomković
5. Suzana Milić
6. Tatjana Begović
7. Veljko Rutović
8. Olivera Ražnatović
9. Ljiljana Lakić
10. Lepa Medenica
11. Darko Đukić
12. Sanja Jovićević
13. Lidija Vukčević
 

Viši državni tužilac u Bijelom Polju


1. Rifat Hadrović(i član Tužilačkog savjeta)
2. Milosav Veličković, zamjenik specijalnog tuzioca
3. Hasan Lukač, zamjenik specijalnog tužioca
4. Nada Bugarin
5. Višnja Medojević
6. Milica Rmandić
7. Rasim Jašarović
 

Osnovni državni tužilac u Baru

1. Milenko Magdelinić, Osnovni državni tužilac
2. Nusreta Arapović,
3. Mirjana Tankosić Vučinić,
4. Danijela Božović,
5. Irena Rajković,
 

Osnovni državni tužilac u Beranama


1. Gorica Golubović, Osnovni državni tužilac
2. Jadranka Mićović
3. Dragoljub Popović
4. Amra Sujković
5. Vladan Đalović,

Osnovni državni tužilac u Bijelom Polju
 

1. Mirko Bulatović, Osnovni državni tužilac
2. Ljubinka Madžgalj,
3. Katarina Kljajević
4. Cmiljana Perović,
5. Vesna Šćepanović, zamjenik
6. Tanja Nišavić, zamjenik
7. Denis Zvrko, zamjenik
8. Ljubica Jelić, zamjenik
9. Slavenko Smolović, zamjenik

 

Osnovni državni tužilac u Kolašinu
 

 1. Vojislav Grujić
 2. Maja Šćepanović

Osnovni državni tužilac u Kotoru

1. Boris Savić, Osnovni državni tužilac
2. Ljiljana Milić
3. Danka Živković
4. Jovanka Čizmović
5. Tanja Čolan,
6. Žarko Pajković, zamjenik

 

Osnovni državni tužilac u Nikšiću

1. Stevo Šekarić, Osnovni državni tužilac
2. Pejović Željko
3. Sofija Lukovac
4. Vesna Krivokapić
5. Dragan Karadžić
6. Vanja Sinđić
7. Vjera Mićunović
8. Dejan Đorojević
9. Ana Doderović


Osnovni državni tužilac u Plavu

1. Erdan Feratović, Osnovni državni tužilac
2. Drita Rugovac
 

Osnovni državni tužilac u Pljevljima


1. Miroljub Banović, Osnovni državni tužilac
2. Božidarka Gačević
3. Veljko Đurović
4. Milivoje Tomčić, zamjenik
5. Sanja Golubović, zamjenik
 

Osnovni državni tužilac u Podgorici

 

1. Ljiljana Klikovac, Osnovni državni tužilac
2. Lidija Šćepanović
3. Grujo Radonjić
4. Maja Jovanović,
5. Saša Čađenović
6. Romina Vlahović
7. Maja Đakonović - Knežević
8. Miloš Šoškić
9. Ivan Medojević
10. Ana Radović
11. Zorica Milanović
12. Enis Baković,
13. Danka Ivanović Đerić
14. Ana Kostić
15. Andrijana Nastić
16. Miroslav Turković
17. Snežana Šišević
18. Zoran Vučinić
19. Ana Bošković,
20. Ivan Petrović,
 

Osnovni državni tužilac u Rožajama

1. Armin Selmanović, zamjenik
2. Hajran Kalač
3. Aldin Kalač, zamjenik
 

Osnovni državni tužilac u Ulcinju 

1. Zoran Škopelja,
2. Feriha Muratović
3. Vladimir Savović, zamjenik

Osnovni državni tužilac u Herceg Novom

1. Snežana Zejnilagić, Osnovni državni tužilac
2. Nada Pavlović
3. Risto Stijović
4. Nikola Samardžić
 

Osnovni državni tužilac u Cetinju

1. Luka Martinović, Osnovni državni tužilac
2. Duško Milanović
3. Sanja Radunović, zamjenik
4. Katarina Padalica,
 

 

 

Copyright©2005
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa