KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
CRNA GORA
KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Izvještaj o radu KSSI  za 2014. godinu

Izvještaj o radu KSSI za 2014. godinu

Izvještaj o radu Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2014. godinu upućen je Skupštini Crne...

7. sjednica Komisije - 10. jul 2015.

7. sjednica Komisije - 10. jul 2015.

Komisija  za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održala je sjednicu 10. jula ove godine na...

Podgorica, 20-02-2015

Godišnji plan provjere podataka za 2015. godinu

KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA, na osnovu člana 20a i 40 Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Službeni list CG“, br. 1/09, 41/11, 47/11 i...

Podgorica, 18-05-2015

ETIČKI ODBOR

Akcionim planom predviđeno je da državni organi postave kutije za pritužbe na vidnom mjestu, tako da stranke  i državni službenici i namještenici mogu...

Podgorica, 08-07-2015

Vijest o održavanju sjednice 10. jula 2015.

Komisija za sprječavanje sukoba interesa održaće 7. sjednicu, 10. jula ove godine na kojoj će razmatrati predmete za 105 javnih funkcionera, državnih ...

  1. Vijesti
  2. Saopštenja za javnost
  3. Podnijete inicijative
Default Image
JUL 20, 2015 39

Saopštenje - Seminar u Pljevljima

Broj:1097                                                                                …
JUL 08, 2015 138

Vijest o održavanju sjednice 10. jula 2015.

Komisija za sprječavanje sukoba interesa održaće 7. sjednicu, 10. jula ove godine na…
JUN 30, 2015 148

Radna posjeta člana Republičke Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti R. Srpske

Tokom zajedničke saradnje  između  Republičke Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u…
JUN 12, 2015 182

Vijest- 12.06. 2015.

Komisija za sprječavanje sukoba interesa obavještava javnost da još ima javnih…
JUN 11, 2015 137

Održan 6. seminar u Ulcinju

Komisija za  sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održala je 10. juna 2015. godine u…
Sve (Vijesti)
JUN 05, 2015 253

Saopštenje za javnost -5. jun 2015. godine

Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore  održala je šestu sjednicu 5. juna ove…
MAJ 18, 2015 177

ETIČKI ODBOR

Akcionim planom predviđeno je da državni organi postave kutije za pritužbe na vidnom…
MAJ 14, 2015 132

Održan seminar u Bijelom Polju - 13.05. 2015. godine

Komisija za  sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održala je 13. maja 2015. godine u…
MAJ 11, 2015 130

Obavještenje o održavanju Seminara Komisije u Bijelom Polju - 13.05. 2015.

Komisija za sprječavanje sukoba interesa održaće V Edukativni seminar za javne…
MAJ 07, 2015 195

Saopštenje za javnost - 7. maj 2015.

Komisija za sprječavanje sukoba interesa  je realizovala stepen dostavljanja imovnog…
April 30, 2015 145

Saopštenje za javnost - Izjava o davanju saglasnosti

Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore  je na sjednici od 24. aprila ove…
Sva (Saopštenja za javnost)
NOVEMBAR 26, 2014 371

Podnijete inicijative u 2014. godini

NOVEMBAR 25, 2014 272

Podnijete inicijative u 2013. godini

Inicijative  - 2013. godina 
Sve (Podnijete inicijative)